Hoe onze workshops bij De Vereende zorgden voor concrete verbeterpunten

Opdracht

 

De Vereende is een schade- en verzekeringsbedrijf dat zich met kennisintensieve producten en oplossingen − verzekeren, pools, fondsen en kennis − op ogenschijnlijk moeilijk te verzekeren schades en risico’s in de markt focust. Wij zijn gevraagd om tijdens vier regionale bijeenkomsten diverse workshops te organiseren met de assurantieadviseurs van het verzekeringsbedrijf van de Vereende. Het doel: feedback verzamelen over de kwaliteit van dienstverlening om dit vervolgens om te zetten naar concrete aanbevelingen.

 

Aanpak

 

In vier regionale bijeenkomsten hebben wij met assurantieadviseurs (distributiepartners) uit alle windstreken gebrainstormd over verschillende relevante onderwerpen. Per dienst hebben wij met de klanten van de Vereende gekeken naar de het gemak om deze dienst af te nemen. Zo ontstond er een duidelijk beeld over wat er soepel verliep en waar nog winst te behalen viel. Zo kwamen o.a. merkbeleving, producten, diensten, kwaliteit, bereikbaarheid, communicatie en snelheid aan bod.

 

Resultaat

 

De bijeenkomsten zijn goed ontvangen en hebben op tal van punten tot concrete acties geleid. Veel assurantieadviseurs gaven aan het fijn te vinden zo open in gesprek te zijn. Met de uitkomsten van de vier sessies is de Vereende aan de slag gegaan, wat tot concrete verbeteringen binnen hun dienstverlening heeft geleid. Naast deze verbeterpunten, hebben de sessies ook gezorgd voor een sterkere relatie tussen het intermediair en de Vereende.”

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

 

Bel ons op 020 – 21 01 845, vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@changedepartment.nl.