Privacyverklaring

Het gebruik van gegevens

 

De gegevens die worden verzameld om specifieke berichtgeving te kunnen doen – denk hierbij aan verzonden contactformulieren, antwoord op gestelde vragen of een andere vorm van aangevraagd contact – worden louter gebruikt voor de doeleinden waarvoor je deze gegevens hebt verstrekt. Change Department bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

 

Change Department verkoopt jouw gegevens niet door aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken wanneer dit nodig is voor de concretisering van een overeenkomst die wij met elkaar treffen, of wanneer deze verstrekt dienen te worden in verband met een wettelijke verplichting.

 

Website en cookies

 

Change Department maakt gebruik van Google Analytics: een data-analyseprogramma dat zogeheten ‘cookies’ op jouw computer plaatst, om zo de websites te helpen analyseren. Middels deze informatie kunnen wij traceren hoe bezoekers gebruikmaken van onze website. De cookies verzamelingen geen rechtstreeks traceerbare informatie – denk hierbij aan uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. De informatie die door deze cookies wordt verzameld over jouw gebruik van onze website, wat te allen tijde volledig anoniem wordt verwerkt, wordt door Google Inc. opgeslagen in zijn servers in de Verenigde Staten.

 

Google Inc. gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om aan de exploitant te rapporteren over de activiteiten van de website en om de exploitant andere diensten aan te bieden die betrekking hebben tot de website. Indien u deze cookies niet op prijs stelt, kunt u de instelling van uw webbrowser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd. Ook bestaat de mogelijkheid om alle in het verleden vergaarde cookies te verwijderen. Echter, het gevolg kan zijn dat (delen van) de website niet meer naar behoren werken.