Privacyverklaring

Om onze dienstverlening op een goede manier vorm te geven ontkomen wij er niet aan om een aantal gegevens van jou te verwerken. Change Department neemt uiteraard daarbij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. Change Department streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaat vertrouwelijk om met de informatie die jij bij ons aanlevert.

Contactgegevens:

Change Department, Ouderkerkerlaan 110, 1185AG Amstelveen, info@changedepartment.nl, 020–2101845

Persoonsgegevens die wij verwerken

Change Department verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit kun je doen in de hoedanigheid van (potentiële) klant, sollicitant of business partner.

Van (potentiele) klanten verwerkt Change Department NAW- en overige contact- gegevens met het doel om contact op te nemen om onze dienstverlening onder de aandacht te brengen of voor het vervullen en factureren van een opdracht. De bewaartermijn die Change Department hanteert voor klantgegevens is 7 jaar tot na het laatste contact.

Van sollicitanten worden naast NAW- en overige contact-gegevens ook sollicitatie- gegevens (zoals cv’s) verwerkt met het doel om de geschiktheid van de kandidaten te beoordelen. De juridische basis hiervoor is toestemming van de betrokkene. De bewaartermijn die Change Department hanteert voor gegevens van sollicitanten is 1 jaar na afronding van de sollicitatieprocedure.

Om (potentiele) opdrachten voor klanten zo goed mogelijk te vervullen werkt Change Department graag samen met business partners. De gegevens die Change Department verwerkt omvatten NAW en overige (zakelijke) contact gegevens, verzekeringsinformatie en gegevens met betrekking tot de professionele kwalificaties zoals cv’s. De bewaartermijn die Change Department hanteert voor gegevens van professionals is 2 jaar na het laatste contact.

Change Department verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wij publiceren jouw persoonsgegevens niet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Change Department deelt in beginsel jouw persoonsgegevens niet met derde partijen. Change Department deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Change Department neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Change Department) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Change Department en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@changedepartment.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de app die de overheid beschikbaar stelt: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag- en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

E-mail berichtgeving (opt-out)

Change Department gebruikt je naam en e-mailadres onder andere om haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten, uitnodigingen en andere interessante informatie te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailings.

Gebruik beeldmateriaal

Change Department maakt tijdens workshops, trainingen of andere evenementen op gepaste wijze foto’s en/of video. Deze foto’s en video’s zijn voor de verslaglegging en kunnen gebruikt worden voor online publicaties op onze website en LinkedIn. Voorafgaand aan workshops, trainingen of evenementen wordt aan deelnemers hiervoor hun akkoord gevraagd. Als een deelnemer niet wenst gefotografeerd te worden, kan dit vooraf kenbaar worden gemaakt via de contactgegevens. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Change Department neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@changedepartment.nl.

Website Cookies

Change Department maakt op haar website gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Change Department gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Wanneer je de eerste keer de website van Change Department bezoekt informeren we je over het gebruik van de cookies en wordt er om jouw toestemming gevraagd. Je kunt jezelf ook afmelden voor cookies. Ook kan je cookies uitschakelen door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Door het uitschakelen van cookies zijn bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk niet meer beschikbaar. jij bepaalt daarmee zelf jouw gebruikerservaring.

Functionele en analytische cookies

Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt, welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website-ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie met Google Analytics.

Trackingcookies

Bij het bezoek aan onze website wordt om toestemming gevraagd voor het plaatsen van tracking cookies en het gebruik van de informatie. Wij maken gebruik van trackingcookies om jouw voorkeuren op grond van jouw surfgedrag te meten. Dit stelt ons in staat om na het bezoek aan onze website gepersonaliseerde advertenties te tonen. je kunt dit bij jouw browserinstellingen vinden.

Marketingcookies

Bij gebruik van onze website kunnen andere partijen [zoals LinkedIn] cookies plaatsen nadat je hiermee akkoord bent gegaan. Voor de uitleg over deze cookies verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaring van deze partijen.

Wijzigingen

Change Department dient deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

Vragen, opmerkingen en klachten

Als je vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via ons e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken. Change Department is geregistreerd onder KvK 61274283