Verspilling

Verspilling

Zie ook waste. Verspilling is iedere actie of stap in een proces die vanuit het oogpunt van de klant geen waarde toevoegt.
Lean is erop gericht om verspilling uit processen te halen en zo flow te creëren.
 
Er zijn 8 categorieën van verspilling binnen lean:
overbodig transport,
overbodige inventaris,
onnodige beweging,
onnodige wachttijden,
overproductie (meer of sneller dan nodig),
overprocessing (extra, overbodige handelingen),
herwerk als gevolg van fouten,
verspilling of niet benutten van talent.

 

« Back to Glossary Index