Het belang van goede teamdynamiek bij teamprestaties

OKR team at work
Home Blog Het belang van goede teamdynamiek bij teamprestaties

In onze vorige blog bespraken we de fasen waar teams doorheen gaan als ze net bij elkaar zijn. Dit deden we aan de hand van het Tuckman-model, ontwikkeld door Bruce Tuckman. In deze blog gaan we verder in op de stimulatie van groepsdynamiek en hoe je zorgt dat de teamvorming nog soepeler verloopt.

Het belang van goed leiderschap

Goed leiderschap is belangrijk binnen teamontwikkeling. Als teamleider is het daarom belangrijk dat je zorgt voor een aantal elementen binnen je team. Doe je dit niet, dan zal de teamdynamiek niet of nauwelijks verbeteren, waardoor je uiteindelijke resultaat tegenvalt. Als teamleider help je het team door de volgende zaken te creëren:

  • Een open en eerlijke sfeer waarin teamleden alles tegen elkaar durven uit te spreken;
  • Teamgroei: nodig het team uit meer buiten de kaders te denken;
  • De mogelijkheid om na te denken over interactie, communicatie en andere zaken;
  • De mogelijkheid om eigen coachvragen op te stellen;
  • Een gemeenschappelijk doel en monitoring van de waarborging van dit doel door alle teamleden;
  • Zelfredzaamheid en autonomie;
  • Resultaatgerichtheid: leer het team om te gaan met feedback en maak goede werkafspraken;
  • Ondernemerschap, het team redt zichzelf vaak wel. Als ze echt hulp willen, dan komen ze wel;
  • Groepsgesprekken en feedbackrondes. Maak feedback vragen de norm.

Blijvende groei en aanpassingsvermogen

Voor teams is het essentieel niet alleen eenmalig een goede dynamiek te bereiken, maar deze ook te onderhouden en verder te ontwikkelen. Dit vraagt om een cultuur van continu leren en aanpassingsvermogen. Teams die regelmatig reflecteren op hun samenwerking, openstaan voor nieuwe ideeën en bereid zijn hun aanpak aan te passen, blijven flexibel en kunnen beter inspelen op veranderende omstandigheden. Het bevorderen van een leercultuur waarin feedback wordt gezien als een kans om te groeien, ondersteunt niet alleen de individuele ontwikkeling van teamleden, maar versterkt ook de teamcohesie en -prestaties op lange termijn. Door te investeren in de ontwikkeling van het team en het aanmoedigen van voortdurende verbetering, wordt de basis gelegd voor blijvend succes en innovatie.

Wellicht vind je dit ook interessant