Tuckman-model

Het Tuckman-model is een model dat de vijf fasen van groepsontwikkeling in kaart brengt. Dit model, ontwikkeld door Bruce Tuckman, onderscheidt vijf fasen van groepsontwikkeling. Fase 1 is de vormfase, fase 2 is de stormfase, fase 3 is de normfase, fase 4 is de prestatiefase en fase 5 is de afscheidsfase.

Bruce Tuckman is ervan overtuigd dat een team verschillende stadia moet doorlopen om uiteindelijk effectief samen te kunnen werken en te functioneren, wat leidt tot een hogere kwaliteit. Daardoor neemt de groepsdynamica toe. Pas nadat een team de verschillende stadia binnen het Tuckman model heeft doorlopen en gezamenlijk goed presteert, kunnen zij vanuit de vijfde fase afscheid van elkaar nemen en een eventuele samenwerking aangaan met andere teams.

 

Hoe Change Department helpt

Change Department helpt organisaties met het aangaan van de uitdagingen van vandaag en het ontdekken van betere manieren van werken. De diensten van Change Department omvatten organisatieadvies, prestatieverbetering en team- & leiderschapsontwikkeling.
Scroll to top