Flow

Flow

Het streven naar flow is een van de lean-principes. Flow betekent het voortbrengen van werk in een stabiele en continue stroom, van het begin tot het einde van het proces, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit of toegevoegde waarde. Stilstand, voorraden en herwerk. Het zijn allemaal tekenen van waste en een slechte flow in het proces. Door werk en flow zichtbaar te maken (bijvoorbeeld op een kanbanbord) is het mogelijk gericht op zoek te gaan naar verbeteringen.

 

« Back to Glossary Index