Waste (verspilling) is iedere actie of stap in een proces die vanuit het oogpunt van de klant geen waarde toevoegt. Lean is erop gericht om waste uit processen te halen. Er zijn 8 categorieën waste: overbodig transport, overbodige inventaris, onnodige beweging, onnodige wachttijden, overproductie (meer of sneller dan nodig), overprocessing (extra, overbodige handelingen), herwerk als gevolg van fouten, verspilling of niet benutten van talent.

 

Jouw partner in change

Change Department biedt oplossingen waarmee jij het potentieel in jouw organisatie vergroot. Waarmee je beweging creëert, resultaten haalt in een ongekende snelheid. Change Department helpt je het beste in change management en leiderschap naar boven te halen met verschillende trainings en adviesdiensten. De diensten van Change Department omvatten Change Academy, OKR Training en coaching en organisatieadvies.