Waste

Waste

Waste (verspilling) is iedere actie of stap in een proces die vanuit het oogpunt van de klant geen waarde toevoegt. Lean is erop gericht om waste uit processen te halen. Er zijn 8 categorieën waste: overbodig transport, overbodige inventaris, onnodige beweging, onnodige wachttijden, overproductie (meer of sneller dan nodig), overprocessing (extra, overbodige handelingen), herwerk als gevolg van fouten, verspilling of niet benutten van talent.

 

« Back to Glossary Index