Continu verbeteren

Continu verbeteren

Het continu verbeteren van processen en werkwijzen is een van de drie pijlers van lean management. Continue verbetering is een werkwijze die mogelijkheden biedt voor het straktrekken van werkzaamheden en zorgt dat waste wordt teruggedrongen. De uitdaging is om de werkwijze te verankeren in de (bedrijfs)cultuur, zodat kleine verbeteringen uiteindelijk leiden tot grotere verbeteringen. Continu verbeteren kan worden gezien als een oneindig streven naar perfectie.

 

« Back to Glossary Index