Toyota Production System (TPS)

Het Toyota Production System, ook wel bekend als TPS, is een door Toyota ontwikkeld productiesysteem waarin de managementfilosofie van het bedrijf wordt gepraktiseerd. Dit productiesysteem zorgt dat er tijdens de productie zo weinig mogelijk verspilling is, continu wordt verbeterd en dat de interactie met leveranciers en klanten zo goed als mogelijk wordt gewaarborgd.

 

TPS is in feite de voorloper van het bekendere ‘lean manufacturing’ en putte inspiratie uit de werken van W. Edwards Deming en Henry Ford. TPS werd tussen 1948 en 1975 uitgewerkt door Taiichi Ohno, Shigeo Shingo en Eiji Toyoda en borduurt voort op de aanpak van de oprichter van Toyota: Sakichi Toyoda.

 

Hoe Change Department helpt

Change Department helpt organisaties met het aangaan van de uitdagingen van vandaag en het ontdekken van betere manieren van werken. De diensten van Change Department omvatten organisatieadvies, prestatieverbetering en team- & leiderschapsontwikkeling.
Scroll to top