De toepassing van Scrum − of Agile Scrum − is de laatste jaren erg toegenomen binnen midden- en kleinbedrijven, maar ook binnen grote corporate bedrijven. Scrum is een framework dat gemaakt is om mensen te helpen met het effectief aanpakken van complexe problemen en het creatief opleveren van producten met de hoogst mogelijke waarde. Kernbegrippen zijn: transparantie, adoptie en inspectie.

 

Binnen de Scrum-methodiek wordt er gewerkt vanuit zelfsturende en zelforganiserende teams, bestaande uit drie hoofdrollen: Product Owner, Scrum Master en het ontwikkelteam. De Scrum-methode werkt, net als Agile, met sprints van één tot vier weken. Hoeveel sprints er worden ingezet hangt af van de grootte van het project.

 

Jouw partner in change

Change Department biedt oplossingen waarmee jij het potentieel in jouw organisatie vergroot. Waarmee je beweging creëert, resultaten haalt in een ongekende snelheid. Change Department helpt je het beste in change management en leiderschap naar boven te halen met verschillende trainings en adviesdiensten. De diensten van Change Department omvatten Change Academy, OKR Training en coaching en organisatieadvies.