Sprint

Sprint

Een essentieel onderdeel binnen Agile Scrum is een sprint. Een sprint is een vooraf vastgestelde periode (time-boxed), met als hoofddoel het opleveren van een werkend product. Een volledig project kan meerdere sprints lang zijn.

 

Binnen Agile Scrum worden grote projecten altijd opgedeeld in kleine projecten, de zogeheten sprints of iteraties. De reden hiervoor is dat na elke sprint, er feedback kan worden gegeven door de klanten, zodat er een constante optie tot bijsturing mogelijk is. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de output vrijwel foutloos wordt opgeleverd en dat teams iedere sprint opnieuw, waarde opleveren.

 

« Back to Glossary Index