De Engelse vertaling van Agile is ‘behendig’, ‘lenig’ of ‘rap’ en dat vertolkt heel goed de betekenis van Agile. Agile staat namelijk voor het vroeg leveren van klantwaarde, wat inhoudt dat je in staat bent om snel in te spelen op veranderingen zoals nieuwe kansen of klantwensen. Agile is dan ook een mindset of cultuur die een hele organisatie aangaat. Het werk wordt incrementeel en iteratief uitgevoerd. Incrementeel houdt in dat niet alles in één keer gebouwd hoeft te worden en iteratief betekent dat het niet van de start perfect hoeft te zijn.

 

Het gebruik van Agile als werkwijze komt voort uit het Agile manifesto. Dit Agile manifesto werd bedacht tijdens een informele beraadslaging van zeventien softwareontwikkelaars in Snowbird, te Utah.

 

Jouw partner in change

Change Department biedt oplossingen waarmee jij het potentieel in jouw organisatie vergroot. Waarmee je beweging creëert, resultaten haalt in een ongekende snelheid. Change Department helpt je het beste in change management en leiderschap naar boven te halen met verschillende trainings en adviesdiensten. De diensten van Change Department omvatten Change Academy, OKR Training en coaching en organisatieadvies.