Change Management als onzichtbare kracht voor agile product teams

Home Blog Change Management als onzichtbare kracht voor agile product teams

Als eigenaar van Change Department help ik organisaties als change en leiderschapscoach met veranderen. En het meest aansprekende vind ik de energie die mensen krijgen wanneer onmogelijk geachte veranderingen in de organisatie toch lukken. Dus toen ik onlangs werd gevraagd door Emile Berckmoes, grondlegger van de product management training in Nederland, wat de rol is van change in Product Management, ontstond er al snel een interessant gesprek. 

Welke rol speelt change management voor product teams en organisaties die een Agile transformatie doormaken? Wat zijn de uitdagingen voor teams en leiderschap? In dit interview praten we daarom over o.a.:

  • Voorwaarden voor succesvol veranderen
  • Agile werken als een hele grote change
  • Waarom een functioneel conflict belangrijk is in een team
  • Hoe als product team met veranderingen en weerstand om te gaan
  • De leadershipsrol tijdens de implementatie van een change project

Wat is jouw advies voor agile teams die met niet agile-afdelingen werken?

Na de aankondiging van een verandering zoals de introductie van agile werken is er een periode van collectieve verwarring of onduidelijkheid. Iedereen moet even een nieuw plekje vinden, ook de afdelingen die nog niet geraakt worden. In deze periode heb je als team begeleiding nodig om de rules of engagement (hoe je met elkaar omgaat) op nieuw te bepalen. De praktijk leert dat dit niet automatisch gaat en uiteindelijk met een functioneel conflict wordt opgelost. Dit is een cruciaal moment in het verander proces

Tot slot – wat kan je als organisatie verwachten van het leadership een change proces?

We hadden het iets eerder al over een organisatie van twee snelheden. Dit is vaak ook het geval wanneer het leadership een verandering aankondigt. Het leadership is misschien al een half jaar eerder begonnen met het veranderplan en heeft het al helemaal doorleeft. Het leadership team is tijdens de aankondiging dan ook volledig gericht op de uitvoering ervan terwijl de rest van de organisatie de boodschap eerst nog moet verwerken en door een ‘periode van collectieve verwarring’ heen moet. Van het leadership mag je dan verwachten dat ze geduld hebben om de boodschap te laten inzinken, het verander verhaal blijven vertellen en voorbeeld gedrag laten zien. Ik zie vaak dat het schetsen van het toekomstbeeld en het halen van de milestones van de verander roadmap halen nog interessant zijn voor een leadership team maar daarna is het tijd voor nieuwe dingen en mag de organisatie de verandering zelf verder oppakken. Juist in de fase na de implementatie is het belangrijk om aandacht te blijven geven.

Deze blog verscheen eerder als interview op de website van Product Department en is in originele vorm hier te lezen.

Wellicht vind je dit ook interessant