Zelforganiserende teams

Zelforganiserende teams zijn teams die zelf bepalen hoe zij een vastgesteld doel willen bereiken. Een zelf organiserend team bestaat doorgaans uit 10 tot 15 medewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor het totale proces waarin een product of dienst tot stand komt. De voortgang wordt bewaakt, dagelijkse problemen worden gecounterd en werkprocessen worden continu verbeterd.

 

Let op: het verschil tussen zelforganiserende teams en zelfsturende teams, is dat zelforganiserende teams niet bepalen wat het doel is. Dit is wel het geval bij zelfsturende teams.

 

Hoe Change Department helpt

Change Department helpt organisaties met het aangaan van de uitdagingen van vandaag en het ontdekken van betere manieren van werken. De diensten van Change Department omvatten organisatieadvies, prestatieverbetering en team- & leiderschapsontwikkeling.
Scroll to top