Zelforganiserende teams zijn teams die zelf bepalen hoe zij een vastgesteld doel willen bereiken. Een zelf organiserend team bestaat doorgaans uit 10 tot 15 medewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor het totale proces waarin een product of dienst tot stand komt. De voortgang wordt bewaakt, dagelijkse problemen worden gecounterd en werkprocessen worden continu verbeterd.

 

Let op: het verschil tussen zelforganiserende teams en zelfsturende teams, is dat zelforganiserende teams niet bepalen wat het doel is. Dit is wel het geval bij zelfsturende teams.

 

Jouw partner in change

Change Department biedt oplossingen waarmee jij het potentieel in jouw organisatie vergroot. Waarmee je beweging creëert, resultaten haalt in een ongekende snelheid. Change Department helpt je het beste in change management en leiderschap naar boven te halen met verschillende trainings en adviesdiensten. De diensten van Change Department omvatten Change Academy, OKR Training en coaching en organisatieadvies.