SMART

SMART

SMART is een afkorting die staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Het SMART-model is ontwikkeld om concrete doelstellingen te formuleren, zodat de kans groter wordt dat het doel daadwerkelijk wordt gehaald. Wanneer een doel aan de vijf SMART-principes voldoet, is volgens de regel de kans op succes erg groot.

 

« Back to Glossary Index