SMART is een afkorting die staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Het SMART-model is ontwikkeld om concrete doelstellingen te formuleren, zodat de kans groter wordt dat het doel daadwerkelijk wordt gehaald. Wanneer een doel aan de vijf SMART-principes voldoet, is volgens de regel de kans op succes erg groot.

 

Jouw partner in change

Change Department biedt oplossingen waarmee jij het potentieel in jouw organisatie vergroot. Waarmee je beweging creëert, resultaten haalt in een ongekende snelheid. Change Department helpt je het beste in change management en leiderschap naar boven te halen met verschillende trainings en adviesdiensten. De diensten van Change Department omvatten Change Academy, OKR Training en coaching en organisatieadvies.