5 mogelijke oorzaken waarom je je doelen niet haalt

Home Blog 5 mogelijke oorzaken waarom je je doelen niet haalt

en de superkrachten die je wel succesvol maken

Als ondernemer wil je groeien. Je hebt ambities, je maakt plannen, voert waar nodig veranderingen door. Maar ondanks die ambities en goede intenties komt het er soms niet uit. Je realiseert je doelen niet. Het resultaat blijft achter. Je blijft met het idee zitten dat er meer in had gezeten. De verandering die je wilde doorvoeren, is in de praktijk moeilijk om vast te houden.  In mijn ervaring met het adviseren en coachen van teams, heb ik ontdekt dat er 5 veel voorkomende oorzaken zijn waarom je je doelen niet haalt. In deze blog ga ik dieper in op die 5 oorzaken en besteed ik aandacht aan de superkrachten die je in je organisatie kunt ontwikkelen om wel succesvol te zijn. 

Superpower: Focus op prioriteiten

Concentreer je op wat belangrijk is in relatie tot het doel en zet alles wat daar niet aan bijdraagt aan de kant. Het sleutelwoord voor focus is: ‘nee’. En in mijn ervaring één van de lastigste om te zeggen. Maar iedere keer dat je ‘nee’ zegt tegen iets, zeg je ‘ja’ tegen het onderwerp waarop je je focust. Nadat je je doel hebt bepaald, zoek je de taken uit die bijdragen aan het realiseren ervan en stop je met zaken die geen invloed hebben op het bereiken van dit doel.

Of zoals leiderschapscoach Tony Robbins stelt:

“Where focus goes, energy flows”

Tony Robbins

Superpower: Alignment

Definieer het ultieme doel van de organisatie, leidt strategische doelen en thema’s hiervan af en ga uitgebreid in op de vragen van teamleden hoe hun werk bijdraagt aan deze doelen. Bevestig dat ze begrijpen wat het bedrijf wilt bereiken. Communicatie over doelen en veranderingen kan niet vaak genoeg plaats vinden. Dit zet iedereen  in dezelfde richting waardoor teamwork en een gevoel van gedeeld eigenaarschap op kan worden gebouwd.

Superpower: Commitment

Om iedereen aan boord te krijgen, is belangrijk om iedereen de gelegenheid te geven zijn ideeën, zorgen, aanpakken etc te laten delen. Commitment betekent niet dat je aan ieder verzoek of bezwaar hoeft te voldoen. Door ruimte te bieden voor een gezonde discussie over de aanpak kan er besluitvorming plaats vinden waar iedereen achter staat.

Superpower: Tracking

Bepaal om te beginnen de juiste indicatoren om prestatieverbetering mee te volgen. De indicatoren moeten de belangen en resultaten voor het bedrijf en klanten weerspiegelen. Ook is het belangrijk dat de indicatoren zichtbaar zijn voor iedereen die er invloed op uit kan oefenen. Ook is het belangrijk dat er één bron is waaruit de informatie komt. Een van de manieren waarop je vast kunt stellen of je de superpower Tracking goed in kunt zetten, is je doelen te toetsen of ze SMART zijn geformuleerd.

Superpower: Stretching

Stretched doelen helpen een organisatie echt vooruit. De ambitie die erin zit, stimuleert creativiteit en zet teams op het spoor om hun aanpakken echt opnieuw uit te vinden, echt iets anders, nieuws te gaan doen. Ze laten teams en de manier waarop zaken aan worden aangepakt opnieuw uitvinden, elkaar de moeilijke vragen te stellen en het echte gesprek te voeren. Google gelooft hier zo sterk in dat ze het hebben opgenomen in hun 10 gouden regels.

“We set ourselves goals we know we can’t reach yet because we know that by stretching to meet them we can get further than we expected.”

De inspanningen moeten in verhouding staan tot de beoogde transformatie. Maak duidelijk dat het risico om niet te handelen groter is dan onderweg falen. Stel ambitieuze doelen en agressieve doelen. Bekijk of de stretchdoelen realistisch zijn en dat het mogelijk is om kleine successen te behalen op het pad naar change.

De inspanningen moeten in verhouding staan tot de beoogde transformatie. Maak duidelijk dat het risico om niet te handelen groter is dan onderweg falen. Stel ambitieuze doelen en agressieve doelen. Bekijk of de stretchdoelen realistisch zijn en dat het mogelijk is om kleine successen te behalen op het pad naar change.

Wellicht vind je dit ook interessant