KPI

KPI of Key Performance Indicator is een maatstaf om prestaties mee te meten van een kritische of belangrijke, voortdurende activiteit of proces. Het zijn de getallen waar je naar kijkt om de gezondheid van je organisatie in de gaten te houden en zijn per afdeling of team verschillend.

KPI’s vertellen je daarmee hoe het gaat met (delen van) de organisatie, een product, een dienst, een proces in relatie tot een gesteld doel. KPI’s krijgen vaak een doel of target mee wat binnen een bepaalde periode gehaald moet worden. De tijd waarbinnen een KPI op target moet komen hangt af van het soort proces/activiteit en kan binnen een jaar, maand, week, dag of soms nog korter zijn.

Goed opgestelde KPI’s ondersteunen in groei en verbetering, besluitvorming en focus en voldoend aan de SMART check > Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden

Een mooie quote die we tegenkwamen over nut/noodzaak van het gebruiken van KPI’s:

If you cant measure it, you cant control it. If you cant control it, you cant improve it.

Kortom, door regelmatig je prestaties af te zetten tegen je KPI targets, krijg je een goed beeld hoe het met de organisatie gaat.

Hoe Change Department helpt

Change Department helpt organisaties met het aangaan van de uitdagingen van vandaag en het ontdekken van betere manieren van werken. De diensten van Change Department omvatten organisatieadvies, prestatieverbetering en team- & leiderschapsontwikkeling.
Scroll to top