Outcome

Outcome en output zijn twee termen die vaak worden gebruikt in de context van prestatiebeheer en management. Het belangrijkste verschil tussen beide termen is dat output verwijst naar de tastbare producten of diensten die worden geproduceerd door een proces, terwijl outcome de effecten of resultaten meet die worden bereikt door het leveren van die producten of diensten.

Output meet dus wat er feitelijk is geproduceerd of geleverd als gevolg van een bepaald proces of activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het aantal geproduceerde eenheden zijn, de hoeveelheid tijd die nodig is om een taak te voltooien, of de hoeveelheid geld die wordt gegenereerd door een bepaalde activiteit.

Outcome meet daarentegen de impact van de output op het gewenste resultaat of de doelstelling van een organisatie. Het meet bijvoorbeeld hoeveel klanten tevreden zijn met de geleverde producten of diensten, hoeveel omzet is gegenereerd door de verkoop van deze producten of diensten, of hoeveel het bedrijf heeft bespaard door het verminderen van de kosten van een bepaald proces.

Kortom, output meet wat er is geproduceerd, terwijl outcome meet wat er is bereikt met wat er is geproduceerd. Het is belangrijk om beide concepten te begrijpen en te beheren om ervoor te zorgen dat een organisatie haar doelen op de meest effectieve manier kan bereiken.

Hoe Change Department helpt

Change Department helpt organisaties met het aangaan van de uitdagingen van vandaag en het ontdekken van betere manieren van werken. De diensten van Change Department omvatten organisatieadvies, prestatieverbetering en team- & leiderschapsontwikkeling.
Scroll to top