Succesvol met de 5 belangrijkste lean principes

De vijf belangrijkste principes van lean

Neem je huidige werk eens in gedachte. Stel je eens voor. Ieder proces – ja echt ieder proces – om je heen verloopt volkomen soepel. Of het nu gaat om het maken van een van jullie producten of de wekelijks teammeeting. Er is nergens sprake van verspilling van energie of van middelen. Geen enkele medewerker heeft teveel of te weinig te doen. Iedereen is lekker aan het werk en kan het werk ook prima aan. En stel je daarbij ook voor dat iedere klant precies krijgt waarom hij heeft gevraagd. Op het juiste moment!

Het is misschien wat vreemd, maar dit is waar het binnen lean om draait. Lean is namelijk een aanpak waarbij het allemaal draait om het steeds maar weer verbeteren van de kwaliteit van producten en diensten. En waarmee organisaties streven naar het leveren van toegevoegde waarde voor hun klanten met zo weinig mogelijk verspilling.

Maar hoe stimuleer je lean binnen jouw organisatie en zorg je dat je dichterbij de gewenste situatie komt? In deze blog gaan we dieper in op de 5 belangrijkste principes van lean management en hun toegevoegde waarde voor jouw organisatie.

De 5 principes van lean

Bij het lean maken van je organisatie, draait het om het toepassen van de 5 belangrijkste lean principes. Identificeren van waarde, het uittekenen van de waarde stroom, zorgen voor flow, een pull creëren en steeds verder verbeteren.

Identificeren van waarde – begin met de klant!

Zonder klant, geen bedrijf. Binnen lean draait het daarom altijd om de vraag hoe je als organisatie zo veel mogelijk waarde kunt leveren met minder middelen. Om dat goed te kunnen doen, is het belangrijk een helder beeld te hebben wie je klanten zijn en welke waarde je aan je klanten levert. Dit kunnen externe en interne klanten zijn.

Waarde: alles waarvoor je klant bereid is te betalen

Het uittekenen van de waardestroom – waar leveren we wel/geen waarde?

Nu bekend is wat waarde betekent voor de klant – en laten we aannemen dat we daar meer van willen leveren – is de volgende stap om te doorgronden door welke activiteiten die waarde tot stand komt.  De waardestroom (value stream) in kaart brengen en doorgronden is de volgende stap. Door de waardestroom uit te tekenen ga je ook inzichtelijk krijgen waar in het proces verspillingen ontstaan. Value stream mapping doe je vaak over de hele keten heen, dus met alle betrokken teams of afdelingen. En voor iedere activiteit bepaal je samen of deze waardetoevoegend (value add) of niet waarde toevoegend is (non-value add). Veel praktische tips hoe je dat doet, kan je hier vinden https://changedepartment.nl/processen-continu-verbeteren/

Value stream mapping: Het doel van Value Stream Mapping is het opsporen van verspillingen en knelpunten binnen een proces, zodat deze geëlimineerd kunnen worden. Het is vaak het beginpunt van een verbeterproject, omdat het een overzicht creëert waaruit verder kan worden gewerkt

Zorgen voor flow

Voor een lean organisatie is het belangrijk dat processen continu, snel en efficiënt stromen. Dus geen blokkades, geen verspillingen, geen stilstanden. Aangezien we in de vorige stap die inzichtelijk hebben gemaakt, kunnen we nu maatregelen nemen waardoor er een betere flow in de processen ontstaat. Flow betekent het voortbrengen van werk in een stabiele en continue stroom, van het begin tot het einde van het proces, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit of toegevoegde waarde. Stilstand, voorraden en herwerk. Het zijn allemaal tekenen van waste en een slechte flow in het proces. Door werk en flow zichtbaar te maken  is het mogelijk gericht op zoek te gaan naar verbeteringen. Flow bereik je als je naar het hele proces kijkt, dus over de hele keten door de organisatie heen en niet per afdeling of team. Door die afstemming op elkaar kan je doorlooptijden zo kort mogelijk maken.

Flow: de staat van een proces waarin werk van de ene naar de andere stap gaat in een stabiele, continue stroom, zo snel als mogelijk, met zo hoog mogelijke kwaliteit

Een pull creëren – doen wat nodig is, wanneer dat nodig is

Verspillingen zijn ongewenst binnen Lean. Dit betekent dat al het werk, alle activiteiten een duidelijk doel dienen en alleen gedaan moeten worden als er ook een vraag naar is. Pull maakt het mogelijk om Just-In-Time te produceren. Als je 6 man te eten krijgt, kook je niet voor 30 man. Dat zou immers een enorme verspilling zijn. Dit is precies de reden waarom er binnen Lean een pull systeem wordt gebruikt. Met een pull systeem produceer je op de vraag. Dat betekent dat je voorraden zoveel mogelijk minimaliseert en alle mogelijke bottlenecks uit het proces wilt hebben. Een praktisch hulpmiddel om pull te creëren is door een Kanban (link toevoegen) te gebruiken.

Blijven verbeteren – iedere dag een beetje beter

Met lean streef je naar perfectie. Een lean organisatie is een organisatie die de lat steeds een beetje hoger legt. Dat is ook waarom lean organisaties vaak een verandering in de cultuur meemaken. Iedereen wordt in staat gesteld en getraind om kansen voor verbeteringen te spotten en daar actie op te nemen. Vaak veranderen de overleggen ook. Zo gebruiken organisaties die het 5de principe doorvoeren veel visualisaties, korte coördinerende dagstarts en Kaizens om continu kleine verbeteringen door te voeren.

Kaizen komt uit het Japans, betekent zoveel als ‘verbeteren voor beter’ en wordt met name ingezet op processen. De belangrijkste doelstellingen binnen dit principe zijn: verspillingen elimineren, voorraden beheersen, de productie standaardiseren en cyclisch verbeteringen doorvoeren.

Samen aan de slag?

Het doorvoeren van de 5 lean principes kan je organisatie dus een enorme boost geven. Wil je graag meer weten over het verbeteren van jouw organisatie? We gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.