Het belang van goede teamdynamiek bij teamprestaties

Het belang van goede teamdynamiek bij teamprestaties

In onze vorige blog bespraken we de fasen waar teams doorheen gaan als ze net bij elkaar zijn. Dit deden we aan de hand van het Tuckman-model, ontwikkeld door Bruce Tuckman. In deze blog gaan we verder in op de stimulatie van groepsdynamiek en hoe je zorgt dat de teamvorming nog soepeler verloopt.

Het Tuckman-model: samen werken aan een goede samenwerking

Teamdynamiek

Kurt Lewin is de grondlegger van de term ‘teamdynamiek’. Hij schrijft hierover het volgende: ‘In samenwerking nemen mensen vaak een bepaalde rol met bijbehorend gedrag aan. Groeps- of teamdynamiek is het effect dat deze rollen en gedragingen hebben op andere teamleden.’. Teamdynamiek is er dan ook altijd. Plaats vier individuen bij elkaar en je creëert dynamiek. Er gebeurt iets.

De een laat zich nadrukkelijk zien, waar de ander terugvalt in afwachtend gedrag. De derde persoon wil ieder onderwerp in detail bespreken en de vierde wil vandaag nog veranderingen in gang zetten.

Die verschillen kunnen een gezonde dynamiek behoorlijk in de weg zitten en zorgen dat bijvoorbeeld teambesprekingen ontsporen of als een verspilling van tijd worden gezien. Als er te lang geen of onvoldoende aandacht aan teamdynamiek wordt besteed, bestaat het risico dat de samenwerking vastloopt. De meerwaarde van teamwerk is dat het team meer bereikt met elkaar dan alleen. Daarom is het goed om vastlopende of vastgelopen teams te helpen in hun ontwikkeling.

Vijf stadia

Zoals je weet, doorlopen nieuwe teams vier stadia voordat zij de beste resultaten opleveren. In het vijfde stadium verlaten de teamleden elkaar. Deze stadia, opgenomen in het model van Tuckman, zijn vorming, storming, norming, prestatie en het afscheid. Na de eerste vier stadia, heeft een team de volgende eigenschappen:

 • Gedeelde doelen en purpose;
 • Een gezamenlijke aanpak;
 • Verandering voor het resultaat en elkaar;
 • Een écht teamgevoel;
 • Diversiteit en veelzijdigheid;
 • Motivatie om creatief te zijn en de durf om risico’s te nemen.

Om de groepsdynamiek te versterken en de stadia goed door te lopen, is de rol van de teamleider net zo belangrijk als die van de teamleden zelf. Hij sleept het team door conflicten en problemen, waardoor het team dichter naar elkaar groeit. Des te meer het team overwint, des te sterker het team wordt.

Hoe je als team de teamdynamiek verbetert

De hechtheid − samenhang − van een team groeit niet vanzelf. Er zijn een aantal factoren die aanwezig moeten zijn om die hechtheid op te bouwen:

Ken het team

Zorg dat iedereen zich bewust is van het stadium waarin het team zich bevindt. Dit geeft de mogelijkheid om proactief in te spelen op problemen. Daarnaast helpt het duidelijk te krijgen welke rollen er zijn en of deze rollen een positief of negatief effect hebben op de dynamiek.

Zorg voor duidelijkheid

Een gebrek aan focus of een duidelijke richting vergroot de kans op een slechte teamdynamiek. Vaak zien we dat teamleden hiermee worstelen of voor zichzelf op zoek gaan naar antwoorden. Een gemeenschappelijk doel en duidelijke rollen en verantwoordelijkheden creëren daarentegen samenhang. Iedereen werkt naar hetzelfde toe en wil het beste eindresultaat. Bij Change Department lossen we dit vaak op door een teamcanvas in te vullen. Hierin staan purpose, doelen, rollen en gewenst gedrag voor iedereen duidelijk uitgewerkt.

Wil je meer weten over onze oplossingen voor teams? Dan doe je er goed aan even te klikken!

Versterken van het probleemoplossend vermogen

De teamdynamiek is een uitkomst van gedrag van teamleden. Als het gedrag van een teamlid niet bijdraagt aan een positieve dynamiek, is het belangrijk hier snel en gericht feedback op te geven.

Goede communicatie

Communicatie is essentieel om de samenhang van een team op te bouwen. Het biedt teamleden de kans op sociaal te communiceren en vertrouwen op te bouwen, zonder dat ze worden belemmerd. Openheid en een veilige omgeving zijn nodig om dat vertrouwen te winnen. Stijgt het vertrouwen en durven teamleden alles tegen elkaar te zeggen? Dan stijgt ook de kwaliteit van de output. Iedereen durft immers eerlijk te zijn over elkaars werk.

Inzet

Teams die zichzelf volledig inzetten voor elkaar, ervaren samenhang. Teamleden moeten voor elkaar door het vuur willen gaan. Maakt iemand een foutje? Dan zorgt het hele team dat die fout wordt hersteld. Eén voor allen, allen voor één.

Het belang van goed leiderschap

Goed leiderschap is belangrijk binnen teamontwikkeling. Als teamleider is het daarom belangrijk dat je zorgt voor een aantal elementen binnen je team. Doe je dit niet, dan zal de teamdynamiek niet of nauwelijks verbeteren, waardoor je uiteindelijke resultaat tegenvalt. Als teamleider help je het team door de volgende zaken te creëren:

 • Een open en eerlijke sfeer waarin teamleden alles tegen elkaar durven uit te spreken;
 • Teamgroei: nodig het team uit meer buiten de kaders te denken;
 • De mogelijkheid om na te denken over interactie, communicatie en andere zaken;
 • De mogelijkheid om eigen coachvragen op te stellen;
 • Een gemeenschappelijk doel en monitoring van de waarborging van dit doel door alle teamleden;
 • Zelfredzaamheid en autonomie;
 • Resultaatgerichtheid: leer het team om te gaan met feedback en maak goede werkafspraken;
 • Ondernemerschap, het team redt zichzelf vaak wel. Als ze echt hulp willen, dan komen ze wel;
 • Groepsgesprekken en feedbackrondes. Maak feedback vragen de norm.

Kan de teamdynamiek bij jou beter?

Wil je zelf werken aan een High Performance Team, wil je betere samenwerkingen en prestaties binnen jouw team of ben je benieuwd of de teamdynamiek beter kan? Neem eens contact met ons op. Bij Change Department hebben we ruime ervaring, waardoor we precies weten hoe we jouw team het beste kunnen vormgeven.