De OKR check-in is een periodieke meeting waarin de eigenaren van een OKR met elkaar de voortgang en resultaten bespreken. Veel organisaties kiezen voor een wekelijks of twee wekelijks ritme en maken de check in onderdeel van een bestaand overleg. Het grote voordeel hiervan is dat focus direct komt te liggen op die doelen die op dat moment belangrijk zijn om te halen en er is geen extra overleg nodig.

Bij een check-in stellen we een paar vragen.

  • Hoe ontwikkelen de Key Results zich?
  • Hoeveel vertrouwen heeft de eigenaar van de OKR in het halen van het gestelde doel?
  • Zijn er impediments die het halen van de OKR in de weg staan?
  • Werkt het team nog aan de juiste initiatieven?

OKR’s zorgen voor meer ambitie, meer alignment, meer communicatie en een betere samenwerking in een organisatie. De check-in speelt daarbij een grote rol. Met de check-in houd je focus, zorg je dat je ook daadwerkelijk successen gaat behalen en stimuleer je een verandering in de cultuur.

 

Jouw partner in change

Change Department biedt oplossingen waarmee jij het potentieel in jouw organisatie vergroot. Waarmee je beweging creëert, resultaten haalt in een ongekende snelheid. Change Department helpt je het beste in change management en leiderschap naar boven te halen met verschillende trainings en adviesdiensten. De diensten van Change Department omvatten Change Academy, OKR Training en coaching en organisatieadvies.