Zo voer je een Change Impact Analyse uit

Home Blog Zo voer je een Change Impact Analyse uit

Geen enkele succesvolle organisatie ter wereld heeft ooit succes gezien door te stagneren. Ze hebben allemaal vertrouwd op verandering om relevant te blijven in hun respectievelijke niches en zullen dat blijven doen. Want zoals het oude adagium luidt – de enige constante in het leven is verandering. Organisatorische veranderingen hebben echter zowel positieve als negatieve gevolgen, die beide moeten worden beoordeeld voordat de veranderingen worden doorgevoerd. Dat is waar de Change Impact Analyse of CIA om de hoek komt kijken. CIA is een hulpmiddel waarmee organisaties veranderingsplannen kunnen ontwikkelen door de potentiële effecten van geplande veranderingen op stakeholders te analyseren. 

Naar welke onderdelen kijk je met een CIA?

Zodra we het veranderingsinitiatief hebben geïdentificeerd, willen we weten wat de impact is op en de implicaties voor verschillende andere delen van de organisatie. Want om de verandering op de lange termijn succesvol te laten zijn, is afstemming tussen alle onderdelen van de organisatie belangrijk.

Er zijn verschillende modellen die hier kunnen worden gebruikt. Een populair en uitgebreid model dat deze uitlijning en onderlinge afhankelijkheid laat zien, is het McKinsey 7S-model  van Peters en Waterman, maar er zijn ook andere om te gebruiken.

Wat alle modellen gemeen hebben is dat het effect moet worden beoordeeld op organisatiestructuur, proces- en ondersteunende systemen, mensen en capaciteiten, organisatiecultuur of gedeelde waarden en geloofsoverwegingen, leiderschap, prestatienormen en rollen en verantwoordelijkheden.

Wanneer doe je een CIA?

Tot slot

Nieuwsgierig wat de impact is van change die jouw organisatie wilt doorvoeren? Change Department biedt organisaties de mogelijkheid om kennis te maken met CIA in de vorm van verschillende workshops of als onderdeel van een compleet veranderprogramma.

Happy Change!

Wellicht vind je dit ook interessant