DMAIC

DMAIC

DMAIC staat voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control. DMAIC is een gestructureerde probleem-oplossingsmethodiek. Het is een van de belangrijkste concepten binnen lean / Six Sigma. De letters zijn de afkorting voor de vijf fases van een Six Sigma verbeterproject.
 

« Back to Glossary Index