Competenties

Competenties

Een competentie is het algemeen vermogen of de vergaarde kennis om een handeling dusdanig goed uit te voeren, dat een probleem op is te lossen. Competenties zijn vaardigheden die over het algemeen te leren of te verbeteren zijn.

 

« Back to Glossary Index