Inge Kalmeijer

Inge Kalmeijer, Bestuurslid SKK,

“Zonder Change Department hadden wij dit als Bestuur en Raad van Toezicht niet op deze manier en binnen dit tijdsbestek kunnen realiseren. Lodewijk is niet alleen een prettige en integere persoonlijkheid, hij zorgde ook regelmatig én op het goede moment voor reflectie. Zijn aanpak heeft er mede toe geleid dat wij een keuze hebben kunnen maken voor een nieuw, gedragen bestuursmodel. Door de positieve energie van ons allen op één lijn te brengen, kan het nieuwe model gestructureerd en met een strak tijdspad tot stand komen.”

Inge Kalmeijer

Bestuurslid SKK

 

Scroll to top