Change tip: omgaan met weerstand

Home Blog Change tip: omgaan met weerstand

Omgaan met weerstand is misschien wel een van de lastige elementen van verandering. En wordt daarom vaak vermeden. Dat het ook anders kan, leg ik uit in Change tip #2 omgaan met weerstand. Weerstand tegen organisatieverandering kan twee vormen aannemen. Mensen kunnen actief weerstand bieden, zoals een veranderingsinitiatief belachelijk maken, de schuld geven of blokkeren. Of het verzet kan passief zijn – ergens mee instemmen maar niet doorzetten, uitstellen en onwetendheid veinzen. De vraag is: hoe ga je het beste om met die weerstand?

De redenen voor verzet kunnen talrijk en gevarieerd zijn. De weerstand kan voortkomen uit bepaalde percepties over hoe de verandering iedereen zal beïnvloeden. Stel, de verkoopafdeling is van mening dat een nieuw proces of bedrijfsmodel de last onevenredig op hen zal verleggen. Gevoelens van twijfel, teleurstelling of argwaan ontstaan ​​en ze ontkoppelen van het veranderingsproces.

Communicatie speelt een sleutelrol

In veel gevallen heeft slechte communicatie over veranderingen een groot aandeel in weerstand. Tenzij leiderschap de veranderingsvisie, strategie, impact en verwacht gedrag verduidelijkt, is het verkrijgen van consensus een uitdagende opgave.

Wees duidelijk over wat er wordt verwacht

Verandering is vaak onvermijdelijk. Door de bovenstaande stappen te volgen en oprechte interesse in mensen te tonen, help je mensen zodat ze hun weerstand om zelf te veranderen kunnen wegnemen. Wanneer ze de verandering accepteren, nemen ze ook de verantwoordelijkheid op zich om de gewenste verandering mogelijk te maken binnen de grenzen van hun rol en verantwoordelijkheden. 

Gratis tips voor een
wendbare bedrijfsstrategie
met de OKR-methode

    Wellicht vind je dit ook interessant