Het geheim achter succesvol verandermanagement

Het geheim achter succesvol verander­management

In een wereld waarin alles snel verandert, is verandering het meest constante. Om nu en in de toekomst succesvol te blijven, wordt het dus steeds belangrijker om het vermogen om te veranderen te verankeren in het DNA van je bedrijf. Een belangrijke kanttekening: de meeste change binnen bedrijven faalt. Hoe zorg je dan dat je verandering wel juist doorvoert?

Wat betekent verandermanagement?

Verandermanagement − of change management − omvat alle activiteiten binnen een organisatie die worden ondernemen om alle belangrijke elementen duurzaam van de huidige situatie naar de gewenste situatie te begeleiden. Het doel? Duurzame resultaten behalen, waarbij er ook rekening wordt gehouden met de concepten organisatieontwikkeling, leren en implementeren.

Je kent ongetwijfeld de onderzoeken waaruit blijkt dat 70 procent van alle veranderingen binnen organisaties er niet in slagen het gewenste resultaat op te leveren. Veel bedrijven slagen er goed in de harde kant − denk aan systemen, processen en structuren − door te voeren. Maar wanneer ze bij het duurzaam veranderen komen, gaat het mis. De mindset, het gedrag en de cultuur. Kortom: de menselijke kant. Daarom is het van groot belang om hier specialisten op te zetten. Want met alleen het aanpassen van de niet-menselijke onderdelen kom je er niet.

Wat te doen om die verandering te bewerkstelligen?

Om die ‘menselijke’ onderdelen goed te kunnen veranderen, is veel kennis en ervaring nodig. Het wordt een lastige klus, maar de verandering die je wilt doorvoeren om je organisatie weer op de rit krijgen, kan als manager worden bewerkstelligd door de volgende actiepunten/factoren:

 • Creëer een gevoel van urgentie
  Laat de medewerkers blijken waarom verandering nodig is.
 • Schets een lonkend perspectief
  Creëer een nieuwe visie en laat zien dat de toekomst beter moet dan het verleden.
 • Zorg voor een sterk actieteam
  Hier zitten de mensen met bepaalde eigenschappen, zoals: leiderschapsvaardigheden, geloofwaardigheid, communicatieve vaardigheden, autoriteit en urgentiebesef.
 • Communiceer veel over de veranderingen
  Om de verandering goed door te kunnen voeren is het echt belangrijk dat de communicatie tussen de medewerkers uitstekend is. Zorg er dus voor dat zo veel mogelijk mensen de nieuwe veranderingen snappen en houd ze up- to- date.
 • Maak het anderen mogelijk te veranderen
  Houd de drempel laag zodat medewerkers de tijd hebben om zich aan te passen aan de nieuwe visie en ontwikkelingen. Wees daarom altijd duidelijk over wat past binnen de ‘nieuwe cultuur’.
 • Vier successen en laat ze zien
  Het creëren van overtuigende successen is belangrijk, laat deze successen ook horen en zien aan je medewerkers.
 • Houd het tempo hoog
  Zorg ervoor dat je verandering door blijft voeren om de nieuwe visie te realiseren. Laat je medewerkers niet wantrouwig worden, houd de urgentie binnen het team dus hoog!
 • Bestendig de verandering
  Laat de veranderingen periodiek en systematisch meten en evalueren. De veranderingen moeten namelijk resultaten opleveren.

Verandermanagement in de praktijk

Om een verandering door te voeren spelen complexe factoren een belangrijke rol, denk daarbij aan individueel niveau als op teamniveau. Verandering is pas succesvol als elke medewerker zich 100% inzet.

Een mooi voorbeeld is het verhaal van LEGO. In 2003 had LEGO te maken met grote verliezen en stond het bedrijf op het randje van faillissement. Een nieuw leiderschapsteam werd aangevoerd en vanaf dat moment begon het veranderproces. Dit leiderschapsteam concludeerde dat de inrichting van management organisatie, bedrijfscultuur en systemen verouderd was. Hierdoor was LEGO zijn bestaansrecht en kerncompetenties uit het oog verloren. Het speelgoed dat ontworpen werd, was niet meer interessant genoeg voor de kinderen.

Om het bedrijf te redden, was verandering essentieel. Zo gezegd, zo gedaan: LEGO ging terug naar de basis en moest zichzelf opnieuw uitvinden. Het stabiliseren van het bedrijf en de uitvoering daarvan waren de belangrijkste taken, van hieruit richtte het leiderschapsteam zich op de groei. Daarvoor werd ook een nieuwe visie bedacht, zodat de medewerkers wisten waarvoor ze werkten: ’to inspire and develop the builders of tomorrow’.

Terug naar de basis en weer back in business. LEGO heeft door middel van verandermanagement de organisatie weer terug in de top gezet.

Verandermanagement als onderdeel van de bedrijfsvoering

Het behalen van de gewenste doelen worden voornamelijk beïnvloedt door de grote rol van menselijke factoren. Denk daarbij aan de factoren: snelheid van adoptie, uiteindelijk gebruik en bekwaamheid. Elk bedrijf heeft de eigen principes hoe zij verandering door willen voeren. Hieronder worden er zeven ‘ongeschreven regels’ voorgelegd, die jou kunnen helpen bij de bedrijfsvoering.

 1. Actieve en zichtbare sponsorship vanuit de directie.
  Zorg dat de directie rechtstreeks met de medewerkers communiceren. Blijf actief en zichtbaar deelnemen aan het veranderproces. De directie heeft immers een voorbeeldfunctie. Veranderen zij (niet), dan veranderen de medewerkers ook (niet).
 2. Gestructureerde aanpak voor verandermanagement.
  Een gestructureerde aanpak vergroot de kans op succes.
 3. Betrokkenheid bij en integratie met project management
  Concentreer op de technische kant als de menselijke kant.
 4. Medewerker betrokkenheid, participatie en weerstand management
  Belangrijk is dat de medewerkers afscheid nemen van de oude situatie. Het begeleiden van deze medewerkers door verandering is daarom juist van belang.
 5. Frequente en open communicatie over de verandering en de noodzaak daarvan
  Als manager is het belangrijk om aan te geven hoe belangrijk de verandering is binnen de organisatie.
 6. Betrokkenheid en ondersteuning van midden management (training en tools)
  Lijnmanagers kunnen succes veranderingen maken of breken. Wanneer deze lijnmanagers hun taak niet goed uitvoeren, kunnen eventuele veranderingen die doorgevoerd worden, blijven hangen. De lijnmanagers moeten daarom in een vroeg stadium al een leidersrol hebben.
 7. Toegewezen verandermanagement middelen
  Veranderingsprocessen met toegewezen middelen is uit onderzoek veel succesvoller gebleken.

Is verandering nodig binnen jouw organisatie?

Wil je meer weten over hoe je verandermanagement het effectiefst toe kan passen binnen jouw organisatie? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken. Change Department staat voor je klaar!